สปริงทาวเวอร์ คว้ารางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประเภท โกลด์ บนเวที BSA Building Safety Award 2021

สปริงทาวเวอร์ คว้ารางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประเภท โกลด์ บนเวที BSA Building Safety Award 2021 จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร ซึ่งการได้รางวัลเกียรติยศ ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้าถึงการบริหารจัดการอาคาร ที่ได้มาตรฐานของอาคารสปริงทาวเวอร์