Spring Tower ได้รับการรับรอง LEED Gold Certified จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา

Spring Tower ได้รับการรับรอง LEED Gold Certified จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในราชเทวี ย่านเศรษฐกิจใหม่ที่พร้อมเติบโตในอนาคต

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการ บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ Spring Tower อาคารสำนักงานให้เช่าบริเวณสี่แยกราชเทวี เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council :USGBC) ให้การรับรอง Spring Tower ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold Certified ว่าเป็นอาคารที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในย่านราชเทวี เป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ที่พร้อมเติบโตในอนาคต ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน LEED ดังกล่าวได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดมาตรฐานหนึ่งในระดับสากลตามเกณฑ์มาตรฐาน LEED นั้น Spring Tower ได้รับคะแนนประเมินผลสูงถึง 73 จาก 80 คะแนน

โดยตามเกณฑ์มาตรฐานที่อาคารเข้ารับการประเมิน LEED นั้นจะแบ่งออกเป็น 7 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ หมวดการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน (Sustainable sites) หมวดประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water efficiency) หมวดพลังงานและชั้นบรรยากาศ (Energy and atmosphere) หมวดวัสดุและทรัพยากร (Material and resources) หมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor environmental quality) หมวดนวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation in operations) และหมวดการให้ความสำคัญกับปัจจัยท้องถิ่น (Regional priority)

นางนลินี กล่าวว่าบริษัทได้วางเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นโครงการว่า อาคาร Spring Tower จะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ในระดับ Gold Certified จึงมีการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาได้มีการนำเสนอแนวคิดและมีการพัฒนาปรับแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมงานระบบ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุเพื่อมุ่งให้อาคารมีประสิทธิภาพที่ดีและสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ อาคาร Spring Tower มีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างจากอาคารอื่นๆในบริเวณเดียวกัน ทั้งในเรื่องของอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกอยู่ในพื้นที่บริการของระบบรถไฟฟ้าทั้ง BTS สถานีราชเทวีและ Airport Rail link สถานีพญาไท และในอนาคตอาคารจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS และ MRT สายสีส้ม ซึ่งสนับสนุนการลดการใช้พลังงานในรถยนต์ส่วนบุคคล และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกันมีการลดการใช้พลังงาน โดยเลือกใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานและติดระบบเซ็นเซอร์ที่ปรับลดการทำงานของระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายในอาคาร เมื่อมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาภายในอาคาร ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน เลือกใช้ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิที่ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้พลังงานในการบริหารจัดการอากาศภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเรื่องของคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นก็มีการติดตั้งระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศในระดับ MERV13 ที่ระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ทั้งหมด รวมไปถึงมีการลดการใช้น้ำ โดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ในห้องน้ำที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ อาคาร Spring Tower ยังมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ มีการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคารเช่น กาว ยาแนว สีและวัสดุเคลือบผิว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสอบงานระบบวิศวกรรม (Commissioning) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอยู่เสมอ เพื่อคงประสิทธิภาพของระบบวิศวกรรมอาคาร (ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า)

นางนลินีกล่าวต่อว่า ขณะนี้ธุรกิจองค์กรต่างๆได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานภายในอาคารสำนักงานมากขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจหลายแห่งในต่างประเทศก็ตื่นตัวเรื่องนี้อย่างมาก การที่ Spring Tower ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ จะช่วยให้กลุ่มลูกค้านักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติเชื่อมั่นและมั่นใจว่า Spring Tower ได้ตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการรปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเจตนารมย์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ อาคาร Spring Tower ดำเนินโครงการโดย บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชเทวี บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ สูง 27 ชั้น มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่ม Multinational Company : MNC และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในไทย ปัจจุบันอาคารได้เปิดดำเนินการแล้ว และมีผู้เซ็นสัญญาเช่าและเข้าไปอยู่แล้วประมาณ 60% ของพื้นที่เช่า และก่อนหน้านี้ Spring Tower ได้รับรางวัล Asia Pacific Property Award ประจำปี 2018 – 2019 ด้านการออกแบบ ประเภท Office Architecture จากสถาบัน International Property Awards.