Art Exhibition at Lobby Spring Tower on Dec 3-24, 2021

Art Exhibition at Lobby Spring Tower

on Dec 3-24, 2021

บมจ. ไอร่า แคปปิตอล ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ

“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

ขอเชิญชม

นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรม

เพื่อหาทุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

วันที่ 3 – 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 20.00 น.

ณ ล็อบบี้ อาคารสปริง ทาวเวอร์ สี่แยกราชเทวี